MODERNA

izbor radova iz kolekcije Kuće legata

644

 

Legta Petra Lubarde
Iličićeva 1, Beograd

otvaranje: 04. oktobar 2019, u 19 časova

 

U godini u kojoj Kuća legata obeležava 15 godina od osnivanja bogatim programom bi se ukazalo na kontinuitet ideja i vrednosti ostvarenih u svom dosadašnjem radu. Okosnicu programa čine izložba Moderna, izbor radova iz kolekcije Kuće legata i Svečana Akademija. Autor i kustos izložbe MA Dina Pavić, istoričarka umetnosti je odabrane radove iz kolekcije Kuće legata smestila u tri celine – PORTRETI, PROSTORI i PROMENE, i u nekoliko potpriča čije su teme zaokupirale umetnike, a koje za okosnicu imaju ideju modernosti. Moderna je uzeta kao vremenski okvir i umetničko nasleđe/iskustvo koje je pratilo rad umetnika čija su dela izložena. Izložbu čine radovi Olge Jevrić, Olge Jančić, Nedeljka Gvozdenovića, Riste Stijovića, Save Šumanovića, Petra Konjovića, Marka Čelebonovića, Petra Lubarde, Petra Dobrovića, Milenka Šerbana, Milene Jeftić Ničeve Kostić, Zore Petrović, Ljubice Cuce Sokić. Katalog izložbe čine tekstovi autorke i kustosa izložbe MA Dina Pavić i prof. dr Nikole Krstovića sa reprodukcijama izloženih radova. Pored umetničkih dela iz kolekcije Kuće legata u ambijentalnoj postavci će se predstaviti i bogat dokumentarni materijal legatora Kuće legata.
Izložbu prati i dodatni program koji čine predavanja o pojedinačnim legatima, filmovi o legatorima i zastupljenim slikarima na izložbi, stručna vođenja kroz postavku, radionice za decu.
Na ovaj način Kuća legata želi da podseti stručnu i širu javnost na značaj pojedinačnih umetnika o čijim se delima stara ali i na značaj institucije legata ističući nekoliko njegovih aspekata: pretvaranje privatnih u javne zbirke, uloga darodavca, očuvanje i prezentacija kulturne baštine, ali i važnosti legata kao nezaobilaznog predmeta istorijsko-umetničkih i muzeoloških  proučavanja.
Misija Kuće legata je da se predstave umetnici i legatori Kuće legata, promoviše  legatarstvo u Srbiji i skrene pažnja na značaj legata za nacionalnu istoriju umetnosti, uz širenje opšteg znanja o najznačajnim ličnostima naše kulturne istorije.
Realizaciju izložbe su pomogli Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Sekretarijat za kulturu Grada Beograda.

 

 

MA Dina Pavić, autor i kustos izložbe

 

Fotografije:

Petar Lubarda, Veliko slovo, 1958, ulje na platnu

Olga Jevrić, Komplementarne forme - Predlog za spomenik IIa, 1956-57, cement, gvožđe

Milenko Šerban, Šljivik iz Ledinaca, 1932, ulje na platnu

Nedeljko Gvozdenović, Grupa predmeta na crno-sivoj osnovi, 1966, ulje na platnu

Kosta Bogdanović, Sama, 1990, drvo, boja

Olga Jančić, Ljubav oblika I, 1959, bronza

 

 

Prateći program izložbe

 

12. и 13. октобра у 11, 13 и 15 часова.
Кроз изложбену поставку посетиоце води аутор изложбе МА Дина Павић, историчар уметности

 

19. oktobar u 11, 13 i 15 časova.
Kroz izložbenu postavku posetioce vodi Ivana Zatežić, istoričar umetnosti

 

26 i 27. oktobar u 11, 13 i 15 časova.

Kroz izložbenu postavku posetioce vodi autor izložbe MA Dina Pavić, kustos

 

2. i 3. novembar u 11, 13 i 15 časova.
Kroz izložbenu postavku posetioce vodi Ivana Zatežić, istoričar umetnosti

....

 


55

555