KONKURS ZA IZLAGANJE U KUĆI LEGATA
Izlagački program 2018.
godine

 

.....

 

Kuća legata
raspisuje konkurs za izlagački program 2018. godine, za održavanje samostalnih, grupnih i autorskih izložbi iz oblasti vizuelnih umetnosti u izložbenom prostoru Kuće legata, Knez Mihailova 46, Beograd.
Konkurs traje od 15. septembra do 15. oktobra 2017. godine.


Uslovi kokursa:
1. predlog izložbe – jasno obrazložen koncept, razlozi i značaj projekta ( u elektronskoj formi);
2. deset fotografija radova u elektronskoj formi;
3. biografija autora izložbe ili izlagača u elektronskoj formi;
4. Katalog/katalozi poslednje i prethodnih održanih izložbi (može skenirano).

 

Sav materijal se snima ili na CD ili DVD ( ukoliko se šalje poštom ili donosi lično) ili se šalje link gde je sav materijal u jednom ZIP ili RAR folderu (Sendspace, Wetransfer). Propratni e-mail sa linkom na kome se nalazi sav potreban materijal se šalje na e-mail: konkurs@kucalegata.org

Bliže informacije o konkursu se mogu dobiti na sajtu Kuće legata: www.kucalegata.org/uslovikonkursazaizlaganje.htm

Dokumentacija se podnosi svakog radnog dana lično, od 10 do 15:30 časova, Kuća legata, Iličićeva 1, 11040 Beograd, ili poštom, preporučeno.

Materijal se neće uzimati u razmatranje ukoliko se pošalje posle 15. oktobra elektronskim putem (najkasnije do 15. oktobra u 23:59 CET), ili poštom (pečat na pošiljci ne sme biti posle 15. oktobra).

Rezultati konkursa biće saopšteni do 1. novembra 2017. godine.

Nakon završetka konkursa, svi učesnici na konkursu će biti obavešteni. Programski savet Kuće legata nije u obavezi da daje obrazloženja odluka. Konkursni materijal se ne vraća.

Uslovi izlaganja:
Svi autori čije izložbe Programski savet Kuće legata uvrsti u program u obavezi su da uplate novčanu nadoknadu za korišćenje izložbenog prostora u skladu sa ugovorom o međusobnim pravima i obavezama.

 

Programski savet Kuće legata


 .....

Dodatne informacije:

Sve fajlove slati u jednom zip ili rar folderu na (Sendspace ili Wetransfer Server). Folder u kome su svi fajlovi ne sme biti veci od 50 mb. (Preporučeni formati: jpg, gif, pdf, doc, docx). Link za download uključiti u mail.
Fajlovi se ne šalju u okviru mail-a kao attachment.
Ukoliko se šalju video radovi, navesti link na kome se mogu videti (Youtube, Vimeo, Dailymotion). Ne zaboraviti da se isključi PRIVATE opcija pristupa linku.

Plan prostora se može videti na: http://www.kucalegata.org/dokumenti/plan.pdf
(Izlagački prostor obuhvata sobe 1, 2, 3, 4, 5.

Adrese servera za slanje fajlova: https://wetransfer.com i https://www.sendspace.com

 

 

.....

 

Rezultati konkursa za održavanje izložbi u izložbenom prostoru Kuće legata, Knez Mihailova 46, za 2018. godinu

 

Nakon pregleda prispelog konkursnog materijala Programski savet Kuće legata odlučio se za
sledeći izbor umetnika i projekata u izlagačkoj 2018. godini:

 

 • Pop art (Visconti Fine Art, Ljubljana, Slovenija)
 • NebojŠa BežaniĆ (Galerija Nadežda PetroviĆ, ČaČak)
 • Projekat BrankuŠi
 • Dragan RakiĆ (Muzej savremene umetnosti Vojvodine i Gradski muzej  Sombor)                                               
 • Milan StaŠeviĆ
 • Vesna Knežević  i Nina MariĆ
 • Tea IvkoviĆ, Mate ĐorĐeviĆ, Miroslav PavloviĆ
 • Mentalni kvadranti (Rade MarkoviĆ, Milija NeŠiĆ, BalŠa RajČeviĆ, Radomir StanČiĆ...)
 • Muzej naivne i marginalne umetnosti
 • Jarmila VeŠoviĆ
 • Festival mozaika
 • NIŠ ART
 • PROJEKAT -MLADI UMETNICI I MLADI NAUČNICI

 

U izložbenom prostoru Kuće legata u toku 2018. godine biće organizovana i izložba Legat Olge Jančić (Kuća legata).

Napomena: termini izložbi biće naknadno precizirani.


 .....